Sæsonarbejde

Forår:
- Beskæringer af træer og busketter.
- Forårsklargøring af haver for private og firmaer.
- Vertikalskæring af græsplæner.
- Græsklipning for private og firmaer.
- Gødning af græsplæner og blomsterbede.
Sommer:
- Bekæmpelse af gåsebiller.
- Vedligeholdelse af haver for private og firmaer.
- Hækklipning for private og firmaer.
- Græsklipning for private og firmaer.
- Gødning af græsplæner og blomsterbede.
- Kalkning af græsplæner.
Efterår:
- Beklædning af tage med mos "grønne tage".
- Træfældning.
- Beskæring af træer og busketter.
- Flishugning.
- Vinterklargøring af haver med bl.a. vintergrønt.
- Gødning af græsplæner og blomsterbede.
Vinter:
- Træfældning.
- Udtynding af læhegn og busketter.
- Flishugning.
Hele året kører vores Timan RC- 750 buskrydder/skrænteklipper rundt og klipper højt græs, bjørneklo, andre småbuske eller vildskud på besværlige arealer. Den kan køre på skråninger helt op til 58 grader.